Blog


Kolejny rekord mocy panelu fotowoltaicznego

Kilka miesięcy temu dwaj chińscy producenci paneli fotowoltaicznych informowali o rozpoczęciu jako pierwsi produkcji paneli o mocy przekraczającej 500 W. Teraz inny producent z Chin informuje o osiągnięciu jeszcze lepszego wyniku jeśli chodzi o nominalną moc wdrażanego do produkcji modułu fotowoltaicznego. 

Chiński producent paneli fotowoltaicznych JA Solar poinformował o wprowadzaniu do produkcji modułu o rekordowej mocy +525 W. Taka moc miała zostać zmierzona w standardowych warunkach testowych, tzw. STC. Producent na razie nie podał specyfikacji nowego modułu. Z komunikatu firmy wiadomo jedynie, że moduły JA Solar o mocy przynajmniej 525 W będzie można zamawiać w drugiej połowie tego roku. 

źródło: www.gramwzielone.pl

Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną, ale także ogrzewa dom

Przykładem takiego zastosowania fotowoltaiki jest system nominowany w konkursie na najlepszą instalację z zarządzaniem energią przeprowadzonym podczas IV Konferencji Partnerów Serwisowych Fronius. Znajduje się w Żyrardowie i został wykonany w domu jednorodzinnym. Panele fotowoltaiczne produkują przede wszystkim energię elektryczną, ale są w stanie również pokryć część zapotrzebowania budynku na ciepło.

Inwestor decydując się na instalację fotowoltaiczną, chciał przede wszystkim zmniejszyć koszty energii, ale także zredukować emisję CO2 do atmosfery, a ten drugi powód był nie mniej ważny od pierwszego. Efektem jest instalacja, która składa się z 16 paneli fotowoltaicznych o mocy 320 W każdy. Jej łączna moc wynosi 5,12 kW. Poza tym, że produkcje prąd, zarządza od razu jego zużyciem dzięki zastosowaniu smart meter Froniusa. 

Ponadto panele fotowoltaiczne można wykorzystać do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ponieważ zastosowano w niej regulator Fronius Ohmpilot i grzałkę elektryczną.Inwestor już na etapie budowy pomyślał, że być może w przyszłości będzie chciał zastosować ogrzewanie elektryczne, które pozwoli mu ogrzewać wodę, stąd decydując się na kocioł gazowy, zamontowany został zasobnik wody użytkowej, do którego podłączono grzałkę ciepłej wody. Dzięki temu instalacja produkuje i prąd i ciepłą wodę, zapewniając większą autokonsumpcję energii. Oczywiście istnieją budynki, gdzie większość energii cieplnej pozyskuje się z fotowoltaiki za pomocą pompy ciepła, jednak w tym przypadku inwestor nie zdecydował się na takie rozwiązanie, ponieważ musiałby wówczas zamontować instalację złożoną z większej ilości paneli fotowoltaicznych, na co nie miał miejsca na swoim dachu. Podstawowym źródłem ciepła w budynku jest kocioł gazowy kondensacyjny, który odpowiada też za podgrzewanie ciepłej wody. Woda jest podgrzewana w zasobniku o pojemności 60 l, który dzięki podłączeniu grzałki elektrycznej podgrzewa wodę, ale jego efektywność zmienia się w zależności od pory roku. I tak w miesiącach zimowych ze względu na mniejszą produkcję energii z modułów fotowoltaicznych energia konsumowana jest na bieżąco i pozwala tylko na niewielkie wsparcie ogrzewania, natomiast w miesiącach cieplejszych wiosna-lato, kocioł gazowy może być praktycznie zupełnie wyłączony, tak więc do podgrzania wody wykorzystywana jest wyłącznie energia elektryczna. Stąd w miesiącach letnich i wiosennych całe zapotrzebowanie na ciepłą wodę i prąd pokrywa instalacja fotowoltaiczna, a w miesiącach zimowych produkowane jest przez nią około 1/5 konsumowanej energii – jednak zużycie się bilansuje w prosumeckim systemie opustów dzięki nadwyżkom oddawanym przez nią do sieci w miesiącach letnich.

Jeśli chodzi o koszty, to nie ma możliwości całkowitej rezygnacji z opłat za energię, ponieważ w dalszym ciągu pozostają do uiszczenia opłaty stałe. To kilkadziesiąt złotych miesięcznie za dostęp do sieci. W innym wypadku instalacja musiałaby całkowicie być od niej odłączona. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie energii, to instalacja jest tak zaprojektowana, aby pokryć całość energii zużywanej w budynku dzięki własnej produkcji. Wzięto tu również pod uwagę 20-procentową stratę, do której dochodzi w trakcie procesu oddawania do sieci, co wynika z zasad systemu opustów. Ta strata jednak również jest zbilansowana.

Właściciel domu szacuje, że zimą i jesienią większość ciepła produkuje kocioł gazowy – około 80 proc., a 20 procent dokłada fotowoltaika. Warto pamiętać, że dzięki tak zaprojektowanej instalacji oszczędza się nie tylko energię, ale i same urządzenia. Na przykład kocioł gazowy w miesiącach letnich w ogóle nie jest wykorzystywany, bo całą energię zapewnia fotowoltaika. Pozwala to na sporą oszczędność na żywotności urządzenia.

Jeżeli chodzi natomiast o energię elektryczną to założono, że zwrot z inwestycji nastąpi w ciągu 5 lat użytkowania, chociaż dokładny okres zwrotu będzie zależeć od kształtowania się cen energii. Ponadto, wziąwszy pod uwagę fakt, że lata są coraz cieplejsze i bardziej słoneczne, z tego powodu zwrot może nastąpić nieco wcześniej.

Oczekuje się, że w ciągu roku instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje 5 MWh, chociaż wziąwszy pod uwagę rosnące nasłonecznienie, generacja może być wyższa.

źródło: www.gramwzielone.pl

Więcej dotacji na energię odnawialną na Śląsku

Kilka tysięcy instalacji OZE powstanie na Śląsku dzięki dodatkowemu finansowaniu ze środków unijnych. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował o zatwierdzeniu przez Brukselę dodatkowych funduszy na inwestycje w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa uzgodnił z Komisją Europejską zwiększenie aż o 164 mln zł alokacji przeznaczonej w Programie na dofinansowanie inwestycji w OZE. Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, teraz dzięki tej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów obejmujących z listy rezerwowej w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Budżet w konkursie został podniesiony do ponad 335 mln zł i pozwoliła łącznie na dofinansowanie 14 projektów związanych z inwestycjami w OZE, które zostały złożone w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Nowo wybrane projekty, realizowane w sumie na terenie 24 gmin, uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z EFRR oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa. Dotacje otrzymają Tychy, Bielsko-Biała, Tarnowskie-Góry, Czechowice-Dziedzice, Ogrodzieniec, Rydułtowy, Buczkowice, Ożarowice, Koziegłowy, Kornowac.

źródło: www.gramwzielone.pl

Kiedy i jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Wydatki związane z termomodernizacją domów, w tym poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, od początku tego roku podlegają pod ulgę termomodernizacyjną, co oznacza możliwość wygenerowania dodatkowych korzyści. Ministerstwo Finansów w tym tygodniu opublikowało dokument, w którym objaśnia wątpliwości mogące pojawić się w związku ze stosowaniem ulgi, w tym w przypadku inwestycji realizowanych z udziałem dofinansowania.

Z obowiązującej od początku tego roku ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej stawki podatku (19 proc.) oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem – w tym uwzględnia się wydatki związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych wraz z osprzętem.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 tys. zł.

Audyt nieobowiązkowy, ale można odliczyć

Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, czyli przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest: a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych, d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zasady udzielania ulgi nie wymagają przeprowadzenia audytu energetycznego. Koszty związane z wykonaniem audytu przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można jednak objąć odliczeniem.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

źrodło: www.gramwzielone.pl

Podatek od dotacji z Mojego Prądu? Ministerstwo wyjaśniło

Już po rozpoczęciu naboru wniosków o dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd realizujący ten program NFOŚiGW przyjął interpretację, zgodnie z którą dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Sprawę wyjaśniło teraz Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów oceniło, że dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych służących jednorodzinnym budynkom mieszkalnym mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ministerstwo zaznacza, że w innym realizowanym przez NFOŚiGW programie dofinansowania, z którego mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych – programie Czyste Powietrze – dotacje na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno istniejących jak i nowo budowanych, również korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Ministerstwo zaznacza, że dniem powstania przychodu z tytułu udzielonej dotacji jest dzień otrzymania środków, a nie dzień przyznania dotacji. Zatem dotacje przyznane przed 1 stycznia 2019 r., czyli przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji ustawy o PIT, a wypłacone po tym dniu, również korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

źródło: www.gramwzielone.pl


data wpisu: 11.02.20

» Jak działa fotowoltaika?

Trwałość oraz niezwykle wysoka wydajność

Najnowsza technologia ogniw fotowoltaicznych pozwala wykorzystywać słońce jako niewyczerpane źródło energii.

» Dla kogo jesteśmy?

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie fotowoltaiki

Dopasujemy projekt, wykonamy kalkulację, zaproponujemy system PV oraz pomożemy otrzymać dotację i odbiór energetyczny.

» Czy warto zainwestować?

Niskie koszty eksploatacji oraz dotacje

Instalacje fotowoltaiczne redukują koszty energii elektrycznej i mają niezaprzeczalną zaletę – energia z instalacji  PV  nie drożeje

» bezpieczeństwo

Bezawaryjność i brak części ruchomych

Kluczowym elementem w systemach fotowoltaicznych jest jakość zastosowanych elementów i fachowy montaż.