Darmowa energia:
Zapraszamy do kontaktu:
Obserwuj nas:
Szukaj
Close this search box.

Jak to działa?

Fotowoltaika to technologia wykorzystująca energię słoneczną do produkcji elektryczności.

Proces działania fotowoltaiki polega na przekształceniu energii słonecznej na energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne, zwane także modułami fotowoltaicznymi, są zbudowane z półprzewodnikowego materiału, najczęściej krzemu. Wewnętrzna struktura panelu zawiera warstwy, które umożliwiają generowanie prądu elektrycznego pod wpływem światła słonecznego.

Proces ten opiera się na zjawisku zw. efektem fotowoltaicznym, w którym fotony światła słonecznego uderzają w panele fotowoltaiczne, przekazując energię do półprzewodnika.

To powoduje uwolnienie nośników ładunku, które są następnie wykorzystywane do generowania prądu elektrycznego.

Prąd elektryczny jest zbierany przez panele i przekazywany do inwertera, który przekształca go z prądu stałego na prąd zmienny, który jest używany do zasilania domowych urządzeń i sieci elektrycznej.

Wygenerowany prąd może zasilać cały dom, a nadwyżki wyprodukowanej energii trafiają do sieci energetycznej i mogą później zostać wykorzystane przez użytkownika.

W ten sposób energia słoneczna jest konwertowana na elektryczność

Pozwala to na korzystanie z odnawialnego źródła energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do ochrony środowiska i walki z zmianami klimatycznymi.

Fotowoltaika jest jedną z najbardziej popularnych technologii odnawialnych źródeł energii i jest szeroko wykorzystywana na całym świecie.

Dołącz do naszych zadowolonych klientów, którzy już korzystają z energii słonecznej

Ciesz się korzyściami fotowoltaiki. Daj szansę przyszłości!

Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z siecią

Mogą mieć one postać elektrowni z dużą ilością paneli fotowoltaicznych oddających energię do sieci elektroenergetycznej lub systemów zintegrowanych z budynkiem. W tym drugim przypadku celem systemu jest zasilanie budynków dołączonych do sieci, gdzie energię z sieci pobiera się tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na nią przewyższa jej produkcję w ogniwach fotowoltaicznych.

Systemy te dołączone są do sieci poprzez falownik (często nazywanym także inwerterem sieciowym), natomiast nie ma potrzeby instalowania akumulatorów oraz regulatorów ładowania, ponieważ sieć jest w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny.

Systemy autonomiczne

Stosuje się przede wszystkim tam, gdzie nieopłacalna staje się budowa linii energetycznej oraz przyłączy do zasilania poszczególnych obiektów, np. takich jak:

  • schroniska górskie
  • przepompownie wody, przekaźniki telekomunikacyjne
  • sygnalizacja drogowa, tablice ogłoszeniowe
  • systemy zasilania awaryjnego
  • automaty z napojami, parkomaty
  • zasilanie jachtów, przyczep campingowych

Typy instalacji fotowoltaicznych

Instalacja podłączona do sieci (on grid) – w tym typie instalacji energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez inwerter na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych. Nadwyżki energii sprzedawane są do sieci energetycznej.

Instalacja wyspowa (off grid) – w tym typie instalacji energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez inwerter na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych. Nadwyżki energii poprzez regulator wykorzystywane są do ładowania akumulatorów w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej energii. Wspomniany regulator ładowania może być integralnym lub osobnym elementem inwertera.

Autonomiczny system fotowoltaiczny

Pozwala na całkowite uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. Głównym założeniem autonomicznego systemu jest wytworzenie energii elektrycznej wyłącznie ze słońca i wykorzystanie jej do pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Energia elektryczna z systemu autonomicznego może być wykorzystywana zarówno w dzień jak i w nocy.